Välkommen till Bio Capitol

För att film är bäst på bio!

Bio Capitol genomför ständigt förbättringar och förändringar. Sedan juni 2006 då vi påbörjade installation av nya ljudsystem samt uppfräschning av de då analoga projektorerna. Ett par månader senare revs de gamla stolarna och golvet ut och ersattes av nytt  golv och nya stolar. Nymålningen skedde dessutom i samtliga salonger. 


Efterhand har kiosken i foajén byggts om, men viktigast av allt är att Capitol och fr.o.m 15 mars 2011 är helt vi helt digitala med tre stycken Barco 2K projektorer.  Dessutom monterades nya filmdukar i alla tre salongerna. 


Under hösten 2016 genomfördes ett byte av vårt ventilationssystem. Förutom helt nya luftvärmepumpar i alla salonger har vi nu ett toppmodernt ventilationssystem som automatiskt känner av hur mycket folk det är i salongerna via koldioxidhalten i salongen och därmed öppnar eller stänger spjällen.


Biografen består som sagt av tre salonger, 
Sammanlagt har biografen 516 sittplatser (Klicka gärna på salongen för ytterligare information):

 

Salong 1

252 sittplatser och har en dubbelsub, 3 fronhögtalare & 12 effekthögtalare. 

Salong 2

203 sittplatser och har en enkelsub, 3 fronthögtalare & 10 effekthögtalare

Salong 3

61 sittplatser och har en enkelsub, 3 fronthögtalare & 8 effekthögtalare.

 

                            Salong 1                                                                     Salong 2

 

 

                               Foajén                                                                     Kiosk

   

Fotograf: Emelie Åkerblom